คอร์สนี้จะเป็นการเรียนโดยจุดประสงค์ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษสถานการณ์ที่ต่างกันทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะทำให้คุณทราบ คำ และประโยคต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการการทำงานเพิ่มขึ้น ร่วมการสนทนาทางธุรกิจกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจในหัวข้อต่างๆ สามารถเจรจาต่อรองธุรกิจได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และมั่นใจ

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน
- การรับโทรศัพท์ และการสื่อสารทางโทรศัพท์
- การเปิดการสนทนา
- การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
- การตอบ และถามคำถาม
- การเน้นความสำคัญ
- วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- การประชุมงาน
- การเขียนรายงานการประชุม
- การขัด สอบถาม ให้ความคิดเห็น และควบคุมการประชุม
- การเข้าสังคม
- การพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ
- การเชิญชวน
- การต่อรอง
- การเขียนอีเมลล์ธุรกิจ