สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ แต่เราจะช่วยต่อยอดพื้นฐานที่มีเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพให้ไปอีกขั้น เพิ่มขอบเขตของศัพท์ที่มี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน ในขั้นนี้พื้นฐานของคุณจะดีขึ้น ได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ สื่อสารได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องท่องจำ

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน
- การแนะนำ/นำเสนอตัวเอง
- โรงเรียน/ที่ทำงาน
- การช็อปปิ้ง
- การสั่งอาหารในร้านอาหารต่างๆ
- เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์
- กีฬา
- เทคโนโลยี
- สุขภาพ
- การออกเสียงที่ถูกต้อง
- คำศัพท์เกี่ยวกับความถี่ คำเชื่อม
- การใช้ภาษาตามระยะเวลาที่จำเป็น (Tenses)