การเรียนในคอร์สนี้จะถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ เป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการทำธุรกิจในทั่วไป คุณจะได้รู้วิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเข้าสังคม ภาษาเฉพาะทางเช่น ภาษาทางบัญชี ภาษาทางกฎหมาย ภาษาทางการเงิน ภาษาทางการจัดการและการทำธุรกิจ ภาษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาด การบริหารบุคคล และการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน วัฒนธรรมของผู้ประกอบการ การถามคำถามที่ดี การโน้มน้าวใจ การใช้คำพูดที่จูงใจและสร้างอิทธิพล ภาษาอังกฤษของการเป็นผู้นำ วัฒนธรรมการใช้ภาษา
   คุณจะสามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้นนึงได้ ส่งออกสินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ เปิดตลาดใหม่ จะไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยความสามารถทางภาษาของผู้ประกอบการที่ดีขึ้น ภาษาอังกฤษของเจ้าของธุรกิจที่สื่อสารได้อย่างมั่นใจ จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด