ไม่ว่าจะเป็นการไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวระยะสั้นๆ การไปเรียนต่อ ไปทำงาน หรือย้ายไปต่างประเทศ เราก็พร้อมที่จะช่วยคุณปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป คุณจะสามารถขยายพื้นคำศัพท์ที่มี สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ โต้ตอบได้อย่างไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ก็สามารถทำได้อย่างดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวัน และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ ถามคำถาม สิ่งที่ต้องการ คำศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น การเข้าสังคม การขนส่ง การซื้อของ การสื่อสารในสนามบิน การพบเพื่อนใหม่ การคบชาวต่างชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน
   ภาษาอังกฤษเพื่อการไปต่างประเทศ นั้นครอบคลุมทั้ง ภาษาอังกฤษเพื่อการไปท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการไป Work and Travel ภาษาอังกฤษเพื่อการไปเรียนต่อต่างประเทศ และการย้ายที่อยู่ เรียกได้ว่าการไปอยู่ในที่แปลกใหม่ ทั้งภาษา และวัฒนธรรม จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป