เรามีการติวสำหรับการสอบต่างๆ เช่น IELTS TOEFL หรือ TOEIC รวมไปถึงการสอบภาษาอังกฤษภายในองค์กร/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย. สามารถพบกับการเตรียมฝึกซ้อมการสอบ และแก้ไขข้อสงสัยต่างๆ ได้ที่นี่