หากคุณมีพื้นฐานที่ดีมากอยู่แล้ว เราจะมาช่วยต่อยอดให้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มการใช้ศัพท์ใหม่ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น สามารถพูดได้แบบเป็นธรรมชาติ คิด ใช้ และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องแปล ไม่ต้องใช้พจนานุกรมอีกต่อไป แต่คุณจะสามารถพูดได้แบบไม่รู้ตัว ตอบโต้ได้รวดเร็ว อ่าน เขียน ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากการออกเสียง ยังปรับสำเนียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน
- การบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิต
- การคมนาคม
- ความต้องการเฉพาะตัว
- การท่องเที่ยว วันหยุด
- ความหวัง ความฝัน
- การแสดงความคิดเห็น
- การขอ บ่น สั่ง
- เหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์พิเศษ
- การใช้ Tense และประเภทประโยคที่หลากหลาย