ถ้าคุณเก่งแบบสุดๆ ไปเลย เราก็มีคอร์สที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ โดยในคอร์สนี้เราจะทำให้คุณคิด วิเคราะห์ เจาะลึก ด้วยภาษาอังกฤษ คุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อีกระดับ ปัญหาของคุณจะไม่ใช่การสื่อสารเบื้องต้นอีกต่อไป แต่เป็นการใช้ภาษาที่แตกต่างออกไป เช่นภาษาทางการ การเขียนนวนิยาย การวิจารณ์ เป็นล่าม การทำธุรกิจ เรียกได้ว่าแป็นการทำให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ให้เป็นภาษาที่สองของคุณอย่างแท้จริง มุ่งสู่ความเพอร์เฟ็ค

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน
- ประเภทของบุคคล
- ลักษณะของการทำธุรกิจ
- ความชอบและไม่ชอบ
- อาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ
- การเป็นล่าม การเล่าเรื่อง
- สภาพแวดล้อม
- การศึกษา
- กลยุทธ์การศึกษา
- การอนุรักษ์
- การเมือง
- การวิพากษ์ วิจารณ์
- การเรียงคำที่ถูกต้อง
- การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาษาทางการ